June 9, 2008

Судалгааг Интернэтээр Шууд Бөглөнө!!!

- Судалгаа нь оролцогчийн нэрийг шаардахгүй
- Ажлын баг нь интернэтэд суурилагдсан програм ашиглаж байгаа ба ямар нэгэн сурталчилгааний санаачлага агуулаагүй болно.
- Асуумж нийт 33 асууллтай бөгөөд хариулахад 5-7 минут шаардагадана.
- Энэхүү судалгаа нь 2008 оны 6 сараас 9 сарын хооронд үргэлжилнэ.

-Асуумжид хариулахын тулд дэлгэцийн баруун хэсгээс өөрийн хэлийг сонгоно уу! Баярлалаа!